NYELENGI ( contoh geguritan)


Ah..dhuwitku dak cemplungke bae bu
krincing sijii...krincing loro..krincing telu..
ngendikane simbahku wiwit cilik kudu gemi
ora jajan bae, kudu setiti

Celengan iku saka lemah
sing mundhutne simbah
wujude kaya gajah
ora kena diowah..owah

Yen wis kebak..
banjur dak bukak byak
Matur nuwun mbah
niki mbenjang  kanggo sekolah(sumber)
tk kemala Bhayangkari 72 wonogiri


Artikel Terkait

kata bijak

pesan hari ini